Ankh Anahtarı Anlamı ve Hikayesi

Ankh Anahtari 2

ankh anahtari misirANKH ANAHTARI

Bugün sizler ile çok ilginç başka bir konu ile birlikteyiz. “Nil Anahtarı”, “Yaşam Anahtarı” gibi birçok isimle de anılan ANKH Anahtarı!

Ankh Anahtarı Antik Mısır’ın en bilinen sembollerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Görünüşü bakımından ilk bakışta haç veya “T” harfine benzetilmektedir. Aslında tam olarak ikisi de değildir. ANKH, haç işaretine benzer ama tepesi yuvarlak ve kapalıdır. Kısacası “T” harfinin üzerine oturtulmuş küçük bir daireden ibarettir.

Anlamı Nedir?

Ankh sembolü genel anlamıyla dünyevi ve semavi alem arasındaki bağlantılı ile ilgili anlamlarda kullanılmaktadır. Daire Semavi Yönetim’i “T”nin yatay çizgisi olan kol yeryüzü ile semavi alemi ayıran sınırı simgelemektedir. Sütun sembolünü içeren aşağı inen kol ise iki alem arasındaki, iki yönlü her türlü bağlantı ya da iletişimi temsil etmektedir.

Ankh, en yaygın Antik Mısır sembolüdür. Eski Mısır sembolleri incelendiğinde en güçlü din temelli ve kültürel sembollerden birisi olarak Ankh Anahtarını görmekteyiz. Sembolün birçok anlamı bulunaktadır. “Nil’in anahtarı” ve “Yaşam Anahtarı”  anlamaları en yaygın anlamları olarak da bilinmektedir.

Şimdi gelelim sembolün anlamlarının neler olduğuna veya bazı kültürlerde ne ifade ettiğine. Genel olarak Ankh Sembolü sonsuz bir hayatı ve yeniden hayata gelmeyi temsil etmektedir. Günümüzde spiritüel bilgeliğin (ruhunu huzura kavuşturmayı bilen, iç dünyasında kendisi ile barışık olmayı seçen ve düşünce biçiminde pozitifliği benimseyen)  bir işareti olarak bilinmektedir.  Birçok kültürde çeşitli anlamlar yüklenmiştir bu sembole. Ankh, çoğu kültürde yaşamın bir sembolü olarak kabul ediliyordu. Öyle ki firavun ile tanrıları Ankh ile gösteren birçok sanat eseri mevcut günümüzde.  Örneğin; Mısır kültürü “Yaşam Haçı”  olarak kabul eder sembolü ve onlara göre sembol, erkek ve kadının birlikteliğini simgelemekte ve evrensel yaşamın çekiciliği olarak ele almaktadır.

Sembolün Şekil Bakımından İfade Ettikleri

Sembolüm birçok kültürde kullanıldığına ve benzer anlamlar içerdiğini çeşitli mitolojik kaynaklar bize göstermektedir. İsis ve Mısır ellerinde yer aldığını görmekteyiz. Bu sembole ‘kulplu haç’ (crux ansata) da denilmektedir. Daha öncede sizler ile paylaştığımız gibi Ankh sembolü, semavi ve dünyevi alem arasındaki bağlantı ile ilişkilidir.

Sembol “T” harfinin tepesindeki daire ile bir bütünlük oluşturmaktadır. Sembolün bünyesinde yer alan daire sembolü “Semavi Yönetim’i” temsil ederken; “T” harfinin yatay çizgisiyeryüzü ile semavi alemi ayıran sınırı temsil etmektedir. “T” harfinin sütunu ise iki alem arasındaki iki yönlü her türlü iletişimi ve bağlantıyı temsil etmektedir. Antik Mısırlılar “Yaşam Haçı” olarak adlandırırlar ve kadın-erkeğin birlikteliğini simgelediğine inanırlar. Aynı zamanda Ankh sembolü “Nil’in anahtarı” olarak da bilinmektedir. Doğduğu yer ince ucu, döküldüğü İskenderiye deltası yuvarlak başı, sağa ve sola açılan kollar ise Nil’in doğu ve batı yakasını göstermektedir.

Ankh sembolünün kulpundan tutulan bir anahtar olarak kullanıldığı sembollerde bulunmaktadır. Bu anahtar sembolü, onu taşıyan kişinin İsis gizemleri disiplininden be eğitiminden geçmiş biri olduğunu simgelemektedir. Mumyaların üzerine konulan Ankh sembolü ise, mumyalananın, ilahlara benzer duruma gelene kadar reenkarnasyon süreçlerinden defalarca geçeceğini simgelemektedir.

Kültürel ve Ankh Sembolü

Birçok kültürde çeşitli anlamlar yüklenmiştir bu sembole. İsis misterleri inisiyasyonu kapsamında (bir düzen ve disiplin içinde yapılan eğitim) kullanılan bu sembole birçok Mısır kültüründe de karşılaşılmaktadır. Mısır kültüründe Mısır Tanrısı’nın elinde rastlanmaktadır. Mısır Kültürü’nde “Nil’in Anahtarı” olduğuna inanılmaktadır. Sembole “kulplu haç” (crux ansata) da denilmektedir. Sembolün dairenin altında kalan, Tau adıyla bilinen “T “ kısmı Maya, İnka, Hindu, Çin ve Kalde yazıtlarında rastlanılmaktadır ve ayrıca birçok alfabede kullanılan bir harftir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir